AZ OWLIENT SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEI


Utolsó frissítés: 2013. július 1.

 

Tartalomjegyzék:

1. A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

2. FIÓK

3. A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ÉS A VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

4. HOZZÁFÉRÉS ÉS FELTÉTELEK KISKORÚAKNAK

5. SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOG

6. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM

7. TÖRVÉNYTELEN TARTALOM JELENTÉSE

8. TECHNIKAI VÉDŐINTÉZKEDÉSEK – DIGITÁLIS JOGOK MENEDZSMENTJE

9. KREDITEK, ELŐFIZETÉSEK ÉS OWLIENT PONTOK

10. KEDESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK

11. A SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FÓRUMOK ÉS BESZÉLGETÉSI TERÜLETEK

12. VERSENYEK ÉS NYEREMÉNYJÁTÉKOK

13. TERMÉKEK REKLÁMJA ÉS PROMÓCIÓJA

14. BÉTA TESZTEK

15. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS KOMPENZÁCIÓ

16. MEGSZŰNÉS

17. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FELTÉTELEK FRISSÍTÉSE

18. TITOKTARTÁS ÉS SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

19. A VIDEOJÁTÉK FELHASZNÁLÓK EGÉSZSÉGE

20. SZOFTVER, SEGÉDPROGRAMOK ÉS ESZKÖZÖK

21. A KOMPATIBILIS MOBIL TERMINÁLOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK

22.EGYÉB

ÜDVÖZÖLJÜK AZ OWLIENT SZOLGÁLTATÁSOKNÁL

KÉRJÜK, OLVASSAEL FIGYELMESEN AZ ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKET

1. A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA:

1.1 Ezek az általános felhasználói feltételek (a “Feltételek”) vonatkoznak az online játékok és szolgáltatások használatára, beleértve a multimédiás termékek online funkcióit,a webhelyeket, szervereket, szoftvereket és az ezek kiszolgálásához szükséges frameworköt (együtt a “Szolgáltatások”) melyeket jelenleg vagy a jövőben az OWLIENT SAS (ezentúl együtt hivatkozva mint “OWLIENT” vagy “Mi”).

1.2 Olvassa el a Feltételeket alaposan, mivel ezek alapján tesszük elérhetővé a Szolgáltatásokat. Felhasználóként (Felhasználó), a Szolgáltatások vagy a tartalmak részeinek, vagy egészének használata (ahogyan azt a 1.3 Cikkely leírja), jelzik, hogy ön elfogadja a Feltételeket és/vagy egyéb feltételeket (beleértve, korlátozás nélkül a « játék szabályait »), azokkal teljesen egyetért és azoknak megfelel. Ha nem ért egyet a Feltételekkel, kérjük ne használja Szolgáltatásainkat.

1.3 A tartalomba bele tartozik minden szöveg, grafika, zene vagy hang, az összes üzenet vagy információ, kitalált karakter, nevek, témák, tárgyak, helyszín, kosztüm, efekt, párbeszéd, szlogen, hely, karakter, diagram, koncepció, koreográfia, videó, audio-vizuális efekt, domain név, és minden más olyan elem ami a Szolgáltatás részét képezi, akár önállóan akár kombinációban, együtt az összes a fent említettekhez kapcsolódó Szellemi tulajdonra vonatkozó jogokkal (együttesen a “Tartalom”).

Az esetleges félreértések elkerülése érdekében:

a) más Felhasználók által létrehozott tartalmak;

b) Kiegészítő tartalmak; és a

c) Teszt Tartalmak (ahogyan azt a 12. Cikkely leírja).

1.4 Az OWLIENT Adatvédelmi szabályzatát a szolgáltatás weboldalán találja, mely szerves részét képezi jelen Feltételeknek. Kérjük, olvassa el figyelmesen, hogy megismerje nézőpontjainkat és gyakorlatainkat az ön személyes adataival, és azok kezelésével kapcsolatban.

1.5 Az OWLIENT fenntartja a jogot, hogy módosítson, hozzátegyen vagy kitöröljön Cikkelyeket ezek közül a Feltételek közül, a e. cikkely alább leírt eljárásainak megfelelően.

 

2. FIÓK

2.1 Az ön Fiókjának létrehozása.

a) A Szolgáltatások bizonyos kiegészítő funkciókhoz és/vagy előnyökhöz való hozzáférésnek és azok használatának feltétele, hogy hozzon létre egy OWLIENT fiókot (egy “Fiók).

b) A Fiók létrehozásához pontos teljes és naprakész információt kell megadnia. Jogosultnak kell lennie annak a Szolgáltatásnak a használatára melyre regisztrál, és különösképpen meg kell felelnie az életkor kritériumának.

c) Bizonyos Szolgáltatásokhoz felhasználónevet vagy avatart kellhet létrehozni, melyeket a Fiókjához kapcsolunk, és nyilvánosan megjelentetünk. Ezért, javasoljuk, hogy felhasználói nevében ne szerepeljen a családneve.

d) A következők nem megengedettek:

(i) olyan felhasználói név vagy avatar használata amit már valaki más használ, vagy ami már egy másik Fiókhoz van kapcsolva; vagy

(ii) olyan felhasználónév vagy avatart választása vagy használata mely nem felel meg a Feltételekben foglaltaknak, különösen a 1.9 Cikkelyben leírt viselkedési feltételeknek és a Tartalom standardoknak melyeket a 1.10. cikkely ír le.

(iii) többszörös fiók létrehozása, kivéve ha azt az OWLIENT szolgáltatás kifejezetten engedélyezi. Ilyen esetben, ön tudomásul veszi, hogy le kell zárnia a hozzáadott Fiókját az OWLIENT kérésére.

Az OWLIENT azt javasolja, hogy Felhasználó nevében ne szerepeljen a családneve.

e) Ha ön választ, vagy kap egy Felhasználó nevet, jelszót vagy bármilyen más információt a biztonsági eljárások részeként, azokat az információkat bizalmasan kell kezelnie és nem oszthatja meg azokat harmadik féllel. Mi soha nem fogjuk önt arra kérni, hogy fedje fel jelszavát, és soha nem kezdeményezünk önnel kapcsolatfelvételt annak ürügyén, hogy megtudjuk az emlékeztetőt ami a jelszavához kapcsolódik. Minden használatot, különösen a Szolgáltatás vásárlásokat, a Fiókjának jelszavas használatát úgy tekintjük, hogy azt ön hajtotta végre. Jogunkban áll letiltani bármilyen felhasználónevet vagy jelszót,ha úgy véljük, hogy ön jelen Feltételek valamely pontjának nem felelt meg.

2.2 Pontosság és az ön Fiók adatainak használata

a) Ön beleegyezik, hogy pontosan, teljesen és naprakészen adja meg és tárolja Fiókjához kapcsolódó személyes adatait (beleértve azt az esetet is amikor egy korábban létező Fiókból helyezi át az adatokat).

b) Nem formálhat jogot arra, hogy ön valaki más személy vagy entitás, és nem képviselheti az ön személyiségét vagy egy kapcsolatát senki más személy vagy entitás helytelen módon, beleértve a felhasználó név, jelszó vagy bármilyen más információ használatát valaki más Fiókjával kapcsolatosan, sem valaki más nevével, hasonlósággal, hangjával, képével vagy fényképével, vagy hamis információ megadásával a szülőkkel vagy gondviselővel kapcsolatosan ott, ahol a regisztrációs folyamat ezen információk megadását kéri.

c) Mi lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy ellenőrizzük a megadott adatok helyességét, beleértve a vonalas vagy mobil telefonszámokat, e-mail címeket, melyeket sajátként vagy a szülők, gondviselők címeként adott meg, ha alkalmazható. A kiskorúak, és más Felhasználók védelme érdekében, valamint a csalás elkerülésének érdekében, ön beleegyezik, hogy elküldje a szükséges jogosításokat és támogató dokumentumokat az OWLIENT részére kérés esetén e-mailen, faxon vagy postán. A kért dokumentumok tartalmazhatják a nemzeti személyazonosító igazolványának vagy útlevelének másolatát.

d) Ön abba is beleegyezik, hogy amilyen hamar csak lehet értesíti az OWLIENT-et a http://support.owlient.eu címen, ha valaki illetéktelenül használta a felhasználó nevét, jelszavát, vagy bármilyen más a Fiókjával kapcsolatos információt, vagy bármilyen más megsértése a biztonságnak a Szolgáltatásokkal kapcsolatban ami tudomására jut.

 

3. A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ÉS A VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

3.1 A szolgáltatások használata.

a) Önnek jogosultnak kell lennie a Szolgáltatások használatához melyekre regisztrált a Feltételeknek megfelelően, vagy bármilyen feltételnek megfelelően mely az ilyen Szolgáltatásra alkalmazható.

b) A Szolgáltatásokat csak személyes használatra szánjuk, és ön semmiképpen sem használhatja fel azokat semmilyen kereskedelmi céllal anélkül, hogy erre tőlünk vagy licencadóinktól felhatalmazást kap.

c) Tilos direkt, vagy indirekt módon:

(i) eladni, kölcsön adni vagy kereskedni a Tartalommal;

(ii) átrendezni, módosítani, átszerkeszteni, szétszedni, visszafejteni, lefordítani, átdolgozni, lemásolni, szétosztani, terjeszteni, újra közzétenni, vagy áthelyezni a Tartalom bármelyik elemét;

(iii) automatizálni vagy nagy mértékben használni a Tartalmat;

(iv) a Tartalom bármilyen részét áthelyezni bármilyen számítógépre vagy mobil eszközre, kivéve ha az a Szolgáltatás hagyományos felhasználásának része.

d) Ahol az a Szolgáltatás részeként elérhető, ön letöltheti az OWLIENT engedélyével a kérdéses tartalmakat a számítógép(ek)re vagy mobil eszköz(ök)re, és kinyomtathat oldalakat amikor lehet, feltéve, hogy ön:

(i) épen tartja a szerzőjogi és márkajelzéseket, és egyéb szerzői vagy eredet információt;

(ii) nem másolja le (kivéve a másolás a Szolgáltatás hagyományos felhasználásának része; és egy biztonsági másolat készítése) és ne terjessze a Tartalmat, másolatát vagy változatát melyek részben vagy egészben a Tartalmon alapulnak; és

(iii) ne használja a Tartalmat olyan módon, hogy az az egyik OWLIENT termékkel, szolgáltatással és/vagy márkanévvel való összefüggést sugalljon.

e) Ha ön a Feltételek megsértésével nyomtat ki, másolja, vagy tölti le a Szolgáltatások bármilyen részét,azonnal elveszíti arra való jogát, hogy Szolgáltatásunkat használja, és azonnal kérésünkre, vissza kell juttatnia vagy meg kell semmisítenie minden olyan másolatot, melyet készített.

f) Kizárólag ön a felelős, minden okozott kárért mely az OWLIENT-et, partnereit, a játékok és a Szolgáltatás más Felhasználóit, vagy bármilyen más egyént, vagy jogi entitást ér abból kifolyólag hogy a Tartalom egészét vagy részét a Feltételekben leírt kötelezettségek megszegésével használta.

3.2 Viselkedési szabályok.

Ön vállalja, hogy megfelel a 1.9. Cikkelyben leírt viselkedési szabályoknak.

a) Csak törvényes célokra használja a Szolgáltatásokat és a Szolgáltatások elvárható használatának megfelelően.

b) A következők nem megengedettek:

(i) a Szolgáltatások használata bármi olyan módon, mely megsérti a helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy előírásokat;

(ii) a Szolgáltatás vagy a Tartalom bármilyen elemének használatamely megsérti a Szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat akár másokét, akár az OWLIENT-ét;

(iii) létrehozni, használni, megosztani és/vagy bármilyen formában publikálni (fórumon, nyilvános profilon vagy más módokon) a Szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen anyagot (szöveget, szavakat, képeket, hangokat, videókat, stb.) ami megsértené a titoktartási kötelezettséget, sértené egy személy adatvédelemhez való jogát, vagy ami törvénytelen cselekedetre buzdít (főként a kalózkodás, a crackelés vagy hamis szoftverek terjesztése);

(iv) olyan Szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy a hozzáférés megkísérlése melyekre az OWLIENT nem adott felhatalmazást;

(v) átrendezni, módosítani, lefordítani, átdolgozni, lemásolni, indexálni, másolni és/vagy kivonatolni bármilyen információt, szoftvert, terméket, vagy a Tartalommás részét vagy elemét bármi módon, az OWLIENT erről szóló kifejezett írásos engedélye nélkül a Feltételekben szabottak szerint, vagy másképpen;

(vi) módosítani, eltorzítani, blokkolni, abnormálisan akadályozni, szétszedni, lassítani és/vagy hátráltatni a Szolgáltatások bármely részének normál működést, vagy az ezekre való kísérlet;

(vii) továbbítani vagy terjeszteni bármilyen vírust, trójai falovat, férget, bombát, sérült fájlt és/vagy hasonló destruktív eszközt vagy sérült adatot a Szolgáltatással kapcsolatban, és/vagy szervezni, részt venni vagy bevonódni bármilyen módon egy az OWLIENT szerverei, és/vagy Szolgáltatásai és/vagy szolgáltatói, partnerei elleni támadásba;

(viii) létrehozni, használni és/vagy terjeszteni “auto” vagy “makro” számítógépes programokat, botokat, robotokat, vagy egyéb csaló programokat vagy szoftveralkalmazásokat, és/vagy a Szolgáltatásokat tükör oldalakon keresztül használni;

(ix) létrehozni, biztosítani vagy használni alternatív módszereket a Szolgáltatások használatához, például szerver emulátorokat;

(x) helytelen információt használni, más Felhasználó Fiókját használni, felvenni más személyazonosságát, vagy hamis azonosítót bemutatni a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely személynek vagy jogi entitásnak;

(xi) bármilyen az OWLIENT által nem kifejezetten engedélyezett módon olyan adatot begyűjteni vagy szerezni melyeket más Felhasználók a Szolgáltatás frameworkjének keretein belül cseréltek, bármely más felhasználó vagy a nevét/felhasználónevét, jelszavát;

(xii) egy Fiókra vonatkozó jelszó vagy információ megszerzésének kísérlete, vagy bármilyen személyes jellegű adat megszerzése a Szolgáltatást használó bármilyen más Felhasználótól, saját Fiókját eladni, bérbe adni, megosztani, kölcsönadni vagy bármilyen módon átküldeni bármilyen külső félnek, az ahhoz való hozzáférést, vagy az abból való nyereségszerzést bármilyen módon lehetővé tenni;

(xiii) a segítség szolgáltatás, vagy a kérés gomb nem megfelelő használata, az OWLIENT bármely munkatársának való igaztalan jelentés küldése;

(xiv) hozzáférés, használat, a Szolgáltatásokból való letöltés, vagy annak bármi más módon való reprodukálása vagy bárki másnak való átadása (ingyen vagy fizetségért) a Szolgáltatást használó Felhasználók listájával kapcsolatban, vagy bármi más információ a Felhasználókkal vagy a Szolgáltatás használatával kapcsolatban;

(xv) bármely OWLIENT képviselő instrukciójának betartásának visszautasítása; hamisan azt állítani, hogy az OWLIENT-nek, partnereinek vagy közvetítőjének munkatársa vagy képviselője.

3.3 Tartalom standardok

A Szolgáltatásokkal kapcsolatban, a következő dolgok nem megengedettek:

a) létrehozni, használni, megosztani és/vagy bármilyen formában publikálni (fórumon, nyilvános profilon vagy más módokon) bármilyen anyagot (szöveget, szavakat, képeket, hangokat, videókat, stb.) vagy Tartalmat,mely az OWLIENT kizárólagos véleménye szerint törvénytelen, agresszív, fenyegető, rosszindulatú, rágalmazó, igaztalan, pornográf, pedofil, obszcén, vulgáris, rasszista, xenofób, gyűlölködő, szexuális tartalmú, sértő, durva, erkölcstelen, vagy bármi más módon elfogadhatatlan; vagy

b) más Felhasználókat zaklatni, oda nem illő hirdetéseket küldeni nekik, promóciós célú dolgokat, vagy kereskedelmi célú üzeneteket, a Szolgáltatásokat kérdőívezésre, versenyekhez, piramis eladásokhoz, vagy hasonló működés ürügyén tömeges e-maileket vagy levélszemetet küldeni.

3.4 Módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a 1.9 és 1.10 Cikkelyekben viselkedési szabályokat és tartalmi standardokat megváltoztassuk és ezzel korlátokat vezessünk be a Szolgáltatásaink használatára vonatkozóan. Meghatározhatjuk például:

a) hogy maximum hány napig tárolódjanak a letöltött üzenetek vagy bármilyen letöltött Tartalom a Szolgáltatások részeként;

b) hogy mekkora a Szolgáltatásokban megnyitott Fiókról az elküldhető, vagy fogadható üzenetek maximális mérete vagy száma;

c) hogy mekkora a maximum memória amit a szervereink egy Fiókhoz kapcsolnak; és / vagy

d) a Szolgáltatásokba való belépésmaximum száma, a maximum látogatásonként ott eltöltött időtartammal együtt.

3.5 A Szolgáltatások megfigyelése az OWLIENT által

a) Mi nem vagyunk felelősek és nem járulunk hozzá a Szolgáltatásokban a Felhasználóktól érkezett véleményekért, tanácsokért és/vagy javaslatokért melyet megjelenítenek, beleértve a nyilvános üzenő fórumokat is. Az ilyen kommunikáció kizárólagosana kérdéses Felhasználó felelőssége.

b) Az alkalmazandó jogi követelményeknek megfelelően, mi nem vállaljuk a Tatalom, vagy más a Felhasználóik által használt Szolgáltatásokban elérhetővé tett üzenetek és más információk megfigyelését. De mi, habár ez nem elvárás, átnézhetjük , megfigyelhetjük vagy moderálhatjuk Szolgáltatásainkat, főként a webhely honlapokon és fórumokon. További információt a megfigyelésről, főként a Kiskorúakkal kapcsolatos Szolgáltatások tekintetében, a c és 1.27 Cikkelyekben talál.

c) Fenntartjuk a jogot, belátás szerint arra, hogy visszautasíthassunk bármilyen ön által választott felhasználói nevet, képernyőnevet és/vagy jelszót.

 

4. HOZZÁFÉRÉS ÉS FELTÉTELEK KISKORÚAKNAK

4.1 Ha ön kiskorú, Olvassa el ezeket a Feltételeket a szülei, vagy gondviselője segítségével.

4.2 Ha ön szülő, vagy gondviselő, az OWLIENT azt javasolja önnek, hogy kísérje figyelemmel gyermekei online aktivitását és ellenőrizze, hogy gyermekei soha ne osszák meg személyes adataikat az ön megelőző hozzájárulása nélkül.

4.3 Bizonyos Szolgáltatásokat, életkorhoz kötve korlátozunk. Ha 12 évesnél fiatalabb gyermek (“Kiskorú”) szeretné használni a Szolgáltatásainkat, szülői vagy gondviselői engedélyt érünk. Amikor egy Kiskorú regisztrál, meg kell adnia egy szülő vagy egy hivatalos gondviselő e-mail címét, akit megkeresünk , hogy megerősítse, visszautasítsa vagy módosítsa a gyermek Szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Az OWLIENT fenntartja a jogát arra, hogy limitálja azt az időtartamot ameddig a Kiskorú játszhat függőben lévő szülői vagy gondviselői megerősítés és aktiválás nélkül.

4.4 Fenntartjuk a jogot arra, hogy írásos beleegyező nyilatkozatot kérjünk a Szolgáltatásokat igénybe vevő bármilyen Felhasználó, vagy potenciális Felhasználó szülőjétől, vagy gondviselőjétől akiről azt gyanítjuk, hogy Kiskorú. A szülői engedély kizárólag arra a Szolgáltatásra érvényes, amire azt megadták.

4.5 Bizonyos Szolgáltatásokat kifejezetten gyermekek számára terveztek, lehetővé téve ezzel a gyermekeknek, hogy saját ingyenes Fiókot hozhassanak létre, melyhez az OWLIENT begyűjti tőlük a felhasználónevüket, jelszavukat, születési dátumukat (vagy korukat), az országukat és a szülő vagy gondviselő e-mail címét.

4.6 Az ilyen szolgáltatás, néha lehetőséget ajánl arra, hogy előfizetésért, vagy bizonyos játékfunkciókért játsszanak melyek lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy a Szolgáltatások aktivitásában vehessenek részt. Az előfizetői szolgáltatások lehetőséget adhatnak a szülőknek, vagy a gondviselőknek arra, hogy kezeljék gyermekeik fiókját és új, saját játékosi Fiókot hozzanak létre maguknak.

4.7 Bizonyos Szolgáltatások lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy személyreszabott avatart hozzanak létre, amit a Szolgáltatásokon keresztül használhatnak, beleértve a mini-játékokat és a virtuális világokat is. A gyermekek más funkcióit is használhatják a Szolgáltatásoknak, mint például a « javasold barátodnak » funkciót, mellyel meghívhatják barátaikat, hogy ők is megismerjék a Szolgáltatásokat. A meghívás funkciók lehetővé teszik a gyermekeknek, hogy a kapcsolódó Szolgáltatás meglátogatására való meghívásról üzenetet küldhessenek barátaiknak. Mi összegyűjtjük gyermeke utónevét és e-mail címét (vagy ha nem sikerül, a szülő vagy gondviselő e-mail címét), és a barátaik e-mail címeit azzal a kizárólagos céllal, hogy egyetlen üzenetet küldjünk nekik. Ezt az információt se nem tároljuk, se más célra fel nem használjuk, valamint nem fedjük fel a címzett előtt gyermeke e-mail címét.

4.8 Bizonyos Szolgáltatások lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy hírleveleket kapjanak. Az olyan Kiskorúak, akiknek egy fórumhoz hozzáférése van láthatják más Felhasználók üzeneteit a fórumban. Az OWLIENT bizonyos fórumain üzemeltethet ‘olyan biztonságos chat rendszert mely megszűri azokat a szavakat és kifejezéseket melyeket mi Kiskorúak számára elfogadhatatlannak ítélünk, vagy ami korlátozza bizonyos előre meghatározott kifejezések használatát. Ennek célja csökkenteni a bántó vagy sértő természetű tartalmat. Amikor egy fórum Szolgáltatás elérhető, biztosítunk egy “visszaélés jelentése” linket.

4.9 A szülők vagy gondviselők bármikor deaktiválhatják gyermekeik Fiókját egy szülői fiók létrehozásával vagy az Adatvédelmi szabályzat adminisztrátorának küldött e-maillel, amikhez az elérhetőséget az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

4.10 Minden esetben, a Kiskorúak által történő Szolgáltatás-használat aszüleik vagy gondviselőjük felelőssége, akikről feltételezzük, hogy engedélyezték a Solgáltatások használatát és egyetértenek ezekkel a Feltételekkel.

4.11 Amennyire arra a törvény lehetőséget ad, az OWLIENT nem ismer el felelősséget olyan aktivitásokra nézve melyet olyan gyermekek követnek el akiknek nem volt erre engedélyük a szüleiktől vagy gondviselőjüktől. Ha ön szülő vagy gondviselő, és engedélyezi gyermekének egy vagy több szolgáltatásra a regisztrációt, azzal elfogadja a gyermekek Szolgáltatások használatára vonatkozó Feltételeit. Kérjük, további részletekért, forduljon az Adatvédelmi szabályzathoz, mely a Szolgáltatás oldalon elérhető.

 

5. SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOG

5.1 A szellemi tulajdonra vonatkozó jogot úgy értelmezzük, hogy abba beletartoznak a « szabadalmak, találmányhoz való jogok, szerzői és kapcsolódó jogok, védjegyek, márkanevek, domain nevek, a jogokért való kiállás joga, az eszmei értéket és az átruházás miatti perhez való jog, a tisztességtelen verseny elleni jog, a tervezési jogok, a számítógépes szoftver jogai, adatbázis jogok, a topográfia jogai, erkölcsi jogok, a bizalmas információhoz való jogok (beleértve know-how és az üzleti titkok), és bármilyen más szellemi tulajdonra vonatkozó jogok, minden esetben attól függetlenül, hogy az regisztrált, vagy regisztrálatlan-e; beleértve az ilyen jogok minden alkalmazását, megújítását vagy kiterjesztését; valamint világon minden ehhez hasonló, vagy ezzel megegyező jogokat vagy védelmi formákat ».

5.2 A Szolgáltatásokat és a Tartalmat nemzeti és nemzetközi törvények és egyezmények védik. A Feltételekben kifejezetten leírtak kivételével, mi, valamint licenctulajdonosaink és licencadóink, fenntartjuk megfelelő Szellemi Tulajdonra vonatkozó jogainkat A Szolgáltatásokra és a Tartalmakra. Ezeknek az elemeknek bármilyen módon és okból történő bármilyen másolása vagy megjelenítése tilos a mi, vagy ha alkalmazható a licensztulajdonosaink és képviselőink előzetes írásos engedélye nélkül.

5.3 Kivéve a Feltételekben közzétetteket, semmilyen a Szellemi tulajdonra vonatkozó jogot nem ruházunk önre vagy engedélyezünk önnek.

5.4 A Szolgáltatás, a Tartalom, és bennük minden a Szellemi tulajdonra vonatkozó jog az OWLIENT, vagy licensztulajdonosai és licencadói tulajdonát képezi, a Felhasználók által létrehozott tartalmak kivételével (ahogyan azt alább a 6. Cikkely tárgyalja).

 

6. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM

6.1 Az OWLIENT megadja annak a lehetőségét, hogy ön (i) létrehozzon, szerkesszen, módosítson, változtasson, bármelyik eredeti tartalmán vagy információján, vagy, ha alkalmazható, az OWLIENT által elérhetővé tett Tartalom eszközökön bizonyos Szolgáltatásokban, és (ii) feltöltsön, publikáljon vagy feltegyen ilyen anyagokat, vagy információkat a Szolgáltatásokon keresztül (bármi ami “felhasználó által létrehozott tartalom” azaz “UGC”).

Ha ön UGC-t hoz létre, azzal vállalja a Feltételek erre vonatkozó kikötéseit mindig, az UGC létrehozása közben és azt követően is. A Feltételek érvényben maradnak a Fiókjának bármiféle megszűnése után is.

Ön tudomásul veszi, hogy minden UGC, függetlenül attól, hogy azt ön egy fórumon tette közzé, vagy privát küldte a Szolgáltatás egy másik használójának, az ön kizárólagos felelőssége. Habár a Szolgáltatásokat úgy tervezték, hogy azok az ilyen UGC-k megjelenítéséhez biztonságos helyet nyújtson, az OWLIENT nem tudja garantálni, hogy mások nem fogják helytelenül használni az ön által megosztott UGC-t. Ha van bármilyen olyan UGC, melynek tartalmát bizalmasan szeretné kezelni és/vagy nem szeretné ha annak tartalmát mások felhasználnák (beleértve de nem korlátozva a fotókra, személyes adatokra, névre, otthoni címre, telefonszámra, stb.), azt ne ossza meg a Szolgáltatásokban. AZ OWLIENT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS SEMMILYEN UGC-ÉRT, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA AZT, BÁRMILYEN AZ UGC-BEN ELŐFORDULÓ TÉVEDÉSÉRT VAGY KIHAGYÁSÉRT; BÁRMIFÉLE VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT AMI AZ UGC A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜLI KÖZZÉTÉTELÉBŐL, E-MAILBEN ELKÜLDÉSÉBŐL VAGY MÁSKÉNT VALÓ TOVÁBBÍTÁSÁBÓL ERED; AZ OWLIENT NEM FELELŐS SEMMIFÉLE FELHASZNÁLÓI VISSZAÉLÉSÉRT, VAGY BÁRMILYEN ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOKBAN KÖZZÉTETT UGC HŰTLEN KEZELÉSÉÉRT.

6.2 Korábban létező OWLIENT Tartalomból származó UGC (“Származott UGC”)

Ön kijelenti, hogy elfogadja azt a tényt, hogy az UGC fejleszthető és létrehozható felhasználva az eszközöket és/vagy az OWLIENT-hoz tartozó Tartalmakat; mint amilyenek (főleg, de nem kizárólag) a címek, kitalált karakterek, nevek, témák, tárgyak, helyszín, kosztümök, efektek, szövegek, párbeszédek, szlogenek, helyek, karakterek, diagramok, koncepciók, tervek, grafikák, animációk, hangok, zenei kompozíciók, videók, audio-vizuális efektek, felhasználóbarát jellemzők és a játék, vagy Szolgáltatások bármilyen más eleme. Minden ilyen OWLIENT Tartalommal létrehozott UGC-t « Származott UGC »-ként definiálunk az alábbiak szerint, melyekről ez a 6. Cikkely rendelkezik.

6.3 Ennek értelmében, ön kijelenti, hogy elfogadja azt a tényt, hogy az OWLIENT lesz minden Származott UGC kizárólagos jogtulajdonosa, amit ön egy korábban már létezett OWLIENT Tartalom létrehozásával készít, ahogy és amikor az elkészült. Ezeknek a Feltételeknek az elfogadásával, ön beleegyezik, hogy azt visszavonhatatlanul az OWLIENT-ra ruházza át, ellenszolgáltatási díj nélkül, az összes kérdéses UGC-vel kapcsolatos használati jogát, megengedve hogy a következőkben példaként felsorolt de ezekre nem korlátozódó jogokból az OWLIENT szabadon hasznot húzzon:

(i) bármiféle módon való másolás jogát, véglegesen vagy időlegesen, minden ma ismert vagy eddig ismeretlen , tömegkommunikációs eszközön, és főként:

- a jogot, hogy a Származott UGC-t részben, vagy egészben integrálja az összes OWLIENT termékbe és szolgáltatásba, beleértve, de nem korlátozva azt más online vagy offline játékokra, filmekre, vagy más audiovizuális tartalmakra;

- a jogot, hogy töltsön és letöltsön, megjelenítsen, megvalósítson, közvetítsen és/vagy bármilyen formában, helyen, vagy tömegkommunikációs eszközön tároljon, egy Származott UGC-t; és minden annak egy részéhez vagy egészéhez kapcsolódó terméket;

- a jogot, hogy átrendezze, kijavítsa, fejlessze, lefordítsa, digitalizálja, kódolja vagy másképpen módosítsa a Származott UGC-t, és bármelyik eljárás eredményét, bármilyen módon létező vagy jövőbeni tömegkommunikációs eszközön reprodukálja;

- a jogot, hogy másolatot készítsen a Származott UGC egy részéről, vagy egészéről, és az összes ahhoz tartozó termék minden részéről vagy egészéről; beleértve a módosított, lefordított vagy étszerkesztett verziókat, sok másolat esetén az OWLIENT döntése szerint, bármilyen eljárással is készült, és bármilyen tömegkommunikációs eszközön (beleértve de nem korlátozva CD, CD-ROM, DVD, játékkazetta, mobiltelefon, PDA, Internet, stb.);

- a jogot, hogy fizetség ellenében vagy ingyen kereskedjen vele, terjessze (beleértve a bérlést, eladást, kölcsönadást) a Származott UGC egészére vagy egy részére vonatkozóan; beleértve a módosított, átszerkesztett verziókat is, valamint minden a Származott UGC-hez kapcsolódó terméket, függetlenül attól, hogy azt milyen eljárással készítették bármilyen ismert vagy ismeretlen tömegkommunikációs eszközön; és

- a jogot a Származott UGC bármilyen módon történő reprodukálására, bármilyen formában vagy tömegkommunikációs eszközön, szükség esetén az alább felsorolt felhasználói jogok szerint.

(ii) a jogot, hogy képviselje és sugározza a Származott UGC-t minden a nagyközönség által elérhető helyen, minden privát helyen, bármilyen módon vagy formában; és bármilyen ismert vagy eddig ismeretlen tömegkommunikációs eszközön (főként földi, műholdas és kábel műsorszórás, optikai kábel, fizetős vagy ingyenes televízió, számítógépes közvetítés, Internet, ADSL, video platform, web TV és video stream, streaming, MMDS TV, mobiltelefonon nézhető TV és catch-up TV).

(iii) a Származott UGC használati jogát, bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi, demonstrációs, promóciós és reklámozási céllal, minden OWLIENT termék és Szolgáltatás számára.

(iv) a jogot, hogy a Származott UGC-t vagy bármilyen hozzá kapcsolódó terméket a nagyközösség számára a lehető leginkább elérhetővé tegye, mindenek előtt áthelyezéssel, licencszel vagy bármilyen típusú szerződéssel, időszakosan vagy véglegesen, fizetség ellenében vagy ingyenesen, bármilyen a jelen pillanatban ismert vagy ismeretlen módon az Interneten vagy digitális hálózatokon keresztül, megnézésenkénti vagy lejátszásonkénti fizetéssel, televíziós sugárzással, és általában, minden telekommunikációs eszközön és/vagy hálózaton keresztül (különös tekintettel az analóg vagy digitális hálózatokra és tömegkommunikációs eszközökre, telekommunikációs hálózatokra és tömegkommunikációs eszközökre, és számítógépes hálózatokra és tömegkommunikációs eszközökre).

(v) a jogot hogy megrendelje bármilyen a Származott UGC-ből létrejövő új termék vagy szolgáltatás gyártását vagy gyártatását, akár eredeti állapotában másolva akár az OWLIENT, vagy az őáltala kiválasztott külső fél által módosított formában.

(vi) a jogot, hogy kihasználja a Származott UGC-t vagy a belőle származó termékeket, az alábbiak szerint:

- a jogot, hogy a Származott UGC-t, vagy bármilyen az ahhoz kapcsolódó termék részét vagy egészét bármilyen formában használja és/vagy kihasználja, változtatással vagy anélkül derivatív « kereskedelem » formáján, az alábbi példák szerint de korlátozás nélkül: hogy kiadjanak vagy készítsenek könyveket és képregényeket, a történeten és/vagy a játékok, vagy Szolgáltatások grafikáin alapuló stratégiai útmutatókat és könyveket, áttekintéseket, naptárakat, írodaszereket, matricákat, posztereket, írószereket, számítógépes vagy játék konzol kiegészítőket, számítógépes háttérképeket, képernyővédőket, szobrocskákat, játékokat, játékokat bármilyen anyagból, étkészleteket, rajzokat, reklámanyagokat (különösen a mailes vagy az Internetes megjelenésre), hallgatható vagy látható reprodukciókat és ábrázolásokat (főként filmeket, riportokat, dokumentum filmeket, színpadi show-kat, élményparkokat, stb.), és bármilyen olyan tárgyat mely kapcsolatos lehet a Származott UGC egy részével vagy egészével, anyagukban vagy formájukban, dekoráció, csomagolás vagy prezentáció;

- jogot arra, hogy ‘sorozatokat, ‘előzményeket, ‘kiegészítőket, ‘mellékvágányokat és bármiféle más a Származott UGC felhasználásával létrejött játékot vagy anyagot elkészítsenek bármilyen platformon, bármilyen nyelven,bármilyen formában, az ahogyan csak azt az OWLIENT kívánja; és

- általánosságban, minden kiváltságot mely a szerzőt, munkájával kapcsolatban megilleti.

A jogok ezen átruházása érvénes az egész világon, minden egyes Származott UGC védelmének időszakára az alkalmazandó szabályozás alapján.

Az OWLIENT, vagy bármely olyan külső fél akire ezt a jogot az átruházta az ebben a Cikkelyben leírtak alapján a Származott UGC-vel kapcsolatban, regisztrációt nyújthat be saját nevében a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan a Származott UGC-re, a világ minden országában. A Felhasználó vállalja, hogy (i) aláír és biztosít minden a regisztrációhoz szükséges dokumentumot az OWLIENT, vagy azon külső fél számára akiknek a jogokat átadták, minden regisztrációs célra; különösen a kérelmek aláírása, az átruházási szerződés, vagy bármely más olyan dokumentum ami az OWLIENT, vagy azon külső fél számára akiknek a jogokat átadták szükséges ahhoz, hogy jogosulttá váljon megszerezni a szabadalmakat, védjegyet, szerzőijogot, tulajdonjogot, rajz-regisztrációt, vagy bármely más védelmet ami a Származott UGC-vel kapcsolatos, és melyet úgy lehet felismerni, hogy az minden patrimoniális joggal és tulajdonjoggal megegyezik a Származott UGC-vel kapcsolatban; valamint (ii) hogy biztosít minden szükséges segítséget az OWLIENT, vagy a szóban forgó külső fél számára, bármilyen ügyben, eljárásban, vagy a Cikkely rendelkezéseinek betartásához szükséges lépések végrehajtásában úgy az USA-ban, mint azon kívül.

6.4 Abban az esetben, ha bármilyen eljáró bíróság úgy dönt, hogy az ön által létrehozott Származott UGC átruházása valamilyen okból nem jöhet létre érvényes formában az OWLIENT részére a fentiekben leírtak szerint, ön ezúton garantálja, az OWLIENT-nek, hogy ingyen, örökre vagy a Származott UGC-t védő Szellemi tulajdonjogra vonatkozó törvényes időtartam végéig, visszavonhatatlan és átruházható jogot ad a felhasználásra, reprodukcióra, megjelenítésre, módosításra, bemutatásra, terjesztésre és általánosságban a Származott UGC teljes kiaknázására, a 6. Cikkelyben leírtak szerint, minden formában, minden eddig ismert vagy még ismeretlen tömegkommunikációs eszközre, minden célra (akár kereskedelmi, akár nem kereskedelmi) az egész világra kiterjedően, anélkül hogy önt szükségszerűen megemlítenék, mint a szóban forgó Származott UGC forrása, adva a technikai vagy működési megszorításokat.

6.5 Ekképpen, ön ingyenesen biztosítja a Szolgáltatás más Felhasználóinak a hozzáférést és a nem kizárólagos felhasználási jogot az ön által létrehozott és közzétett Származott UGC vonatkozásában, hogy az OWLIENT által ajánlott termékekhez és szolgáltatásokhoz, a világon mindenütt és az OWLIENT által leírt kereteken belül elérje, megjelenítse, másolja, feldolgozza vagy megváltoztassa a szóban forgó Származott UGC-t, és újabb, abból származó munkákat hozzon létre a Szolgáltatások keretein belül. Ez a licenc érvényben marad bármilyen részleges az OWLIENT által önre érvényesített licenc megszüntetésével melyet a Szolgáltatások vagy a Feltételek kapcsán önnek adott.

Ön letöltheti az OWLIENT engedélyével a kérdéses tartalmak másolatát egy vagy több számítógépre vagy mobil eszközre, és kinyomtathat oldalakat amikor lehet, feltéve, hogy ön:

(a) épen tartja a szerzőijogi és márkajelzéseket, és egyéb tulajdonra vonatkozó információt;

(b) nem másolja le (kivéve egy saját biztonsági mentési másolat készítése céljából) vagy nem hoz létre részben, vagy egészében a Tartalom alapján dokumentumot; és

(c) ne használja a Tartalmat olyan módon, hogy az az egyik OWLIENT termékkel, szolgáltatással és/vagy márkanévvel való összefüggést sugalljon.

6.6 A Származott UGC használata

Az OWLIENT ezúton biztosít önnek egy nem kizárólagos és nem átruházható személyes licencet, melyet bármikor visszavonhat, hogy használja az ön által az OWLIENT Tartalom felhasználásával létrehozott Származott UGC-t, a világon mindenhol, ameddig ön a Szolgáltatásokat használja, azért, hogy:

(i) azt saját konzolján, számítógépén, mobiltelefonján vagy bármilyen más ön által használt közvetítő eszközön megörökítse melyet a Szolgáltatás elérésére használ;

(ii) hogy a Szolgáltatások használatával azt a barátaival megossza; és

(iii) azt a Szolgáltatásokba töltse, és a Szolgáltatások és/vagy más OWLIENT szolgáltatás vagy partnerhálózat keretein belül használja, ahogyan azt az OWLIENT engedélyezi.

A szolgáltatás más felhasználói ugyanígy személyes licencet adnak önnek, bármikor visszavonhatóan, nem kizárólagosan és nem átruházhatóan arra, hogy az ő általuk létrehozott Származott UGC-kra, melyeket a Szolgáltatások keretein belül létrehoztak, ezeknek a Feltételeknek megfelelően. A licenc feltételei a 6. Cikkelyben vannak pontosítva, alább.

6.7 UGC melyet önállóan, korábbi OWLIENT tatalomtól függetlenül hoz létre(“Eredeti UGC”)

Bármilyen Eredeti UGC elhelyezésével a Szolgáltatásokban, ön ezúton biztosít az OWLIENT-nek a jogdíjmentes, kifizetett, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos és teljes mértékben sub-licencelhető jogot és licencet használni, másolni, módosítani, átdolgozni, közzétenni, lefordítani, más munkákkal kombinálni, kivonatolt munkákat készíteni, beleértendő és nem korlátozandó azt a termékek kereskedelmére, terjesztésére, előadására, szerkesztésére és megjelenítésére mint Eredeti UGC (részben, vagy egészben) világszerete és/vagy azt más munkákkal összevonva bármilyen módon, tömegkommunikációs eszközön, ismert vagy bármi okból később kifejlesztésre kerülő technológiával, beleértve, de nem korlátozva azt a szórakoztatásra, információra, hirdetésre, promócióra, és minden OWLIENT Szolgáltatás és termék marketingjére kereskedelmi vagy hirdetési céllal (később mint “UGC licenc.”) Beleegyezik, hogy az Eredeti UGC licencét megilleti a az összes jog licencének biztosítása az Eredeti UGC-vel kapcsolatban, beleértve de nem korlátozva azt a védjegyre, szabadalomra, üzleti titkokra, szerzőijogokra és a jogokra vagy a publicitásra. Ön kifejezetten lemond bármiféle « erkölcsi jogáról » az Eredeti UGC-vel kapcsolatban. Az előzőekben megadott engedélyekhez hozzá tartozik, korlátozás nélkül, minden szerzőijog és más szellemi tulajdonhoz való jog az ön Eredeti UGC-jével kapcsolatban. Ön képviseli és garantálja, hogy: az ön által a Szolgáltatásokon keresztül közzétett Eredeti UGC az ön tulajdona, vagy jogában áll az ebben a Cikkelyben szereplő jogot megadni; és, hogy az Eredeti UGC, melyet ön a Szolgáltatásokon keresztül közzétett nem sérti senki adatvédelemhez való jogát, szerzőijogát, szerződéses jogait, vagy bármilyen más jogát. Ön beleegyezik, hogy megfizet bármilyen jogdíjat, díjat, vagy más összeget,mellyel bárkinek azért tartozik, mert a Szolgáltatásokon keresztül közzétett bármilyen Eredeti UGC-t.

6.8 Az önt ábrázoló UGC

Ha az UGC melyet létrehoz és közzétesz az önt ábrázolja, ön tudomásul veszi, hogy az OWLIENT-nek jogában áll azt felhasználnia a világon bárhol a Szolgáltatás részeként egészen addig az ideig, míg a Szolgáltatások tartanak . Ön beleegyezik, hogy az önt ábrázoló UGC-t az OWLIENT a 6.2Hiba: A hivatkozás forrása nem található és a 6.7 Cikkelyekben leírtak szerint használja. Ha az ön által használt kép önön kívül bárki mást ábrázol, ön garantálja, hogy megkapta az illető személytől az engedélyt arra, hogy az őt ábrázoló képet az ebben a 1.27Cikkelyben leírt módon használja, valamint, hogy ön kártérítést fizet az OWLIENT-nek abban az esetben, ha azt bármilyen veszteség éri egy megalapozott reklamáció, eljárás vagy bármilyen harmadik fél által benyújtott követelés miatt, mert az OWLIENT egy harmadik fél képét használja, melyet egy UGC-ből szerzett, amit ön hozott létre és/vagy tett közzé.

6.9 Minden esetben:

a) Nem engedélyezzük, hogy ön UGC-t használjon kereskedelmi célból;

b) Az a lehetőség, hogy ön UGC-t hozhat létre a Szolgáltatások részét képezi melyet mi nyújtunk, és ami nem jogosítja fel önt arra, hogy a többi a Szolgáltatást Felhasználó számára annak elérhetővé tételéért fizetséget kérjen. Habár az OWLIENT, saját jogán dönthet úgy, hogy az UGC használatáért valamiképp megjutalmazza Önt, a Szolgáltatásban leírtak szerint;

c) ön garantálja az OWLIENT-nek, hogy minden Tartalom (akár UGC akár más) melyet ön létrehoz és/vagy közzétesz a Szolgáltatások használata közben, nem sérti semmilyen harmadik fél jogait, különösen nem valósítja meg a szellemi tulajdonhoz való jogok megsértését, vagy a tisztességtelen verseny cselekményét, beleértve a Tartalmat melyet az OWLIENT használ a Szolgáltatások biztosítása folyamán;

d) ön garantálja, hogy ön személyesen felelős minden ön által létrehozott, használt, és/vagy közzétett tartalomért, melyeket a Szolgáltatások használata közben tesz; és beleegyezik, hogy megvédi, és kártérítést fizet az OWLIENT-nek, beleértve a licencadóit, licencelőit, al-licencadóit, engedményezettjeit és jogutódjait, korábbi vagy jelenlegi munkatársait, menedzsereit vagy igazgatóit bármilyen követeléssel, állítólagos követeléssel, vagy keresettel szemben, melyet a Szolgáltatások használata közben az ön által létrehozott, használt és/vagy közzétett tartalom miatt támasztanak az OWLIENT-tel és/vagy Leányvállataival szemben. Ilyen esetekben, az OWLIENT fenntartja magának a jogot, arra, hogy saját védelmére és költségére végrehajtson és minden olyan lépést, kizárólagosan megtartva saját magának az ellenőrzést, ami az ön részéről kompenzáció felmerülését eredményezheti.. Ön beleegyezik, hogy ilyen esetben, kérésre teljes mértékben együttműködik az OWLIENT-tel, annak érdekeinek védelmében;

e) A félreértések elkerülése érdekében, hacsak és amíg az ilyen Tartalmat el nem távolítja az OWLIENT, az ilyen közzétett UGC a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan az ön felhasználónevéhez lesz kapcsolva és elérhetővé lesz téve a Szolgáltatások más Felhasználói számára; és

f) ön teljes mértékben lemond a morális jogairól minden ön által létrehozott vagy közzétett Tartalom (akár UGC akár más) tekintetében mely az 1988-as Szerzőijogi, tervezési és szabadalmi törvény hatálya alá esik, amennyire az jogilag lehetséges, valamint az ezzel széleskörűen megegyező jogokról melyek a világ más tájain önt megillethetik; és

g) ön kezeskedik afelől, hogy beszerzi ugyanezt a beleegyezést minden olyan személytől, akinek morális követelései támadnak az UGC-vel kapcsolatban.

h) ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az OWLIENT megőrizhet bármilyen UGC-t és közzétehet bármilyen UGC-t ha azt a törvény úgy kívánja, vagy ha az ilyen megőrzés vagy közzététel meglehetősen szükséges ahhoz, hogy: megfeleljen a jogi eljárásnak; betartassa ezeket a Feltételeket; olyan követelésekre adjon választ melyek szerint bármely UGC harmadik fél érdekeit sérti; vagy hogy megvédjen jogokat, tulajdont, vagy az OWLIENT, a felhasználói, és a nyilvánosság személyes biztonságát; Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások technikai feldolgozása és közvetítése, az ön UGC-jével együtt, velejárója lehet: számos hálózaton való közvetítése; valamint változtatások, melyek megerősítik és feldolgozzák azokat a hálózatok vagy egyéb eszközök technikai követelményeinek való megfeleléshez. Az OWLIENT korlátlanul megőrizheti az UGC-ket. Habár, az OWLIENT-nek nincs olyan kötelezettsége, hogy megőrizze vagy a jövőben elérhetővé tegye az UGC-ket az ön számára.

Az alkalmazandó törvények, vagy bármilyen erkölcsi vagy ahhoz hasonló jogok (a továbbiakban « Erkölcsi jogok ») szabta kereteken belül melyek az UGC-vel kapcsolatosan léteznek és nem az OWLIENT kizárólagos tulajdonába helyezik azokat, ön beleegyezik, hogy ezeket a jogokat nem használja fel az OWLIENT-tel, Leányvállalataival vagy engedélyezet Felhasználóival szemben az UGC-k kapcsán; és kezeskedik afelől, hogy minden olyan személytől is megszerzi ugyanezt a beleegyezést, akik részéről ilyen erkölcsi jogi kérdés felmerülhet az UGC kapcsán.

7. TÖRVÉNYTELEN TARTALOM JELENTÉSE

7.1 Amennyiben úgy találja, hogy a Szolgáltatásokban elérhetővé tett Tartalmak nem felenek meg ezeknek a Feltételeknek (beleértve a viselkedési szabályokat vagy viselkedési standardokat melyeket a 1.9 és 1.10 Cikkelyek leírnak), jelentheti azt az OWLIENT-nek a “Jelentés” opció használatával, mely minden egyes Szolgáltatásnál elérhető; vagy úgy, hogy küld egy jelölt üzenetet a következő felsorolásban található információkkal.

http://support.owlient.eu

7.2 A jelentésére adott gyors válaszunk érdekében, segítsen bennünket azzal, hogy a lehető legtöbb információt megadja az alábbiak közül:

a) jelentésének dátuma;

b) az ön vezetékneve, utóneve, születési helye és ideje, címe, és egy mód, ahogyan felvehetjük önnek a kapcsolatot, mint a telefonszám, vagy azt e-mail cím;

c) azonosítása és leírása az ezeknek a Feltételek ön szerint nem megfelelő Tartalomnak, annak pontos helymeghatározásával;

d) egy magyarázata annak, hogy ön szerint miért nem felel meg az adott Tartalom a Feltételeknek és miért kell azt a Szolgáltatásokból eltávolítani, idézve ezen Feltételek vagy a jogi környezetnek a megfelelő Cikkelyét,lehetőség szerint bizonyítékkal együtt,ahol ez lehetséges;

e) szerőijogi sérelem jelentésekor, azonosítsa a szerzőijog által védett munkát melynek megsértését jelenteni kívánja és adjon meg minden szükséges információt bemutatandó a szóban forgó szerzőijog létezését és bizonyítva, hogy ön jogosult a jogtulajdonos nevében közbelépni; és

f) egy nyilatkozatot, melyben leírja, hogy ön szerint, a jelentésben benyújtott minden információ pontos.

7.3 A jelentés kézhezvétele után, az OWLIENT fenntartja a jogot, hogy úgy cselekedjen, ahogyan azt megfelelőnek ítéli kizárólagos belátása szerint.

7.4 Az OWLIENT fenntartja magának a jogot, hogy arra kérje önt, szüntesse meg az általa a feltételeknek nem megfelelő Tartalmak használatát, és/vagy törölje vagy deaktiválja a kérdéses Tartalmakat.

Amennyiben az OWLIENT törli vagy deaktiválja az ön által közzétett Tartalmakat, mert úgy ítéli meg, hogy azok ellenkeznek a Feltételekkel, az OWLIENT fenntartja a jogot, hogy megszűntesse ezeket a feltételeket, és/vagy, hogy felfüggessze, vagy törölje az ön Fiókját, a 14. Cikkelynek megfelelően.

 

8. TECHNIKAI VÉDŐINTÉZKEDÉSEK – DIGITÁLIS JOGOK MENEDZSMENTJE

8.1 Bizonyos Szolgáltatásokat műszaki védelmi intézkedések és digitális jogok menedzsmentje véd, különösen, de nem kizárólagosan, fizikai védelem, jelölés (vízjellel), digitális kulcsok és online aktiválás.

8.2 Nagy sebességű internet kapcsolat és egy Fiók létrehozása szükséges az online funkciók és játékok hozzáféréséhez, valamint bizonyos Tartalmak hozzáféréséhez, beleértve az exkluzív Tartalmat, amelyek csak egyszer oldhatóak fel egy egyedi kulccsal.

8.3 Valamennyi játék és/vagy Szolgáltatás esetében, beleértve az Orbit digitális jogok menedzsmentje technológiát, tartósan nagy sebességű internetkapcsolatra és egy Fiók létrehozására van szükség, hogy ilyen játék(ok)kal lehessen játszani vagy ilyen Szolgáltatás(ok)hoz lehessen bármikor hozzáférni.

 

9 KREDITEK, ELŐFIZETÉSEK ÉS OWLIENT PONTOK

Az OWLIENT bizonyos Szolgáltatásokat fizetség fejében kínálhat (“Kibővített Szolgáltatások”). Ezek a Kibővített Szolgáltatások Tartalom, ikonok és mobiltelefon csengőhangok letöltésére, bizonyos játékokban és tevékenységekben való részvételre, a Szolgáltatások bizonyos elemeinek testreszabására, hírlevelekre történő feliratkozásra és « virtuális állatok » örökbefogadására szolgáló szolgáltatásokat tartalmaznak. Az OWLIENT, belátása szerint, megszüntethet bizonyos Kibővített Szolgáltatásokat, és új Kibővített Szolgáltatásokat ajánlhat.

A felhasználónak Fiókkal kell rendelkeznie a Kibővített Szolgáltatások megvásárlásához és használatához.

Felkínálhatunk a felhasználónak egy pontgyűjtő rendszert, amelyben Szolgáltatások használatakor, Kiegészítő Tartalom letöltésekor (ahogyan azt lent definiáljuk) vagy a Szolgáltatások által kínált bizonyos játékokban és tevékenységekben való részvételkor pont gyűjthető (“Pontrendszer”). Ezeket a pontokat Kiegészítő Tartalomra válthatja, amelyet a Pontrendszer alatt kínálunk.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy módosítsuk a Feltételeket vagy a Pontrendszer bármely vagy összes részét saját belátásunk szerint bármikor eltöröljük, a e lenti cikkben meghatározott feltételek szerint.

Bizonyos Szolgáltatások hozzáféréséhez felkínálhatunk egy virtuális fizetőeszközzel (virtuális kreditekkel) történő fizetést és/vagy különböző időtartamra szóló előfizetéseket biztosító rendszert. Ilyen esetben a szóban forgó virtuális fizetőeszköz és/vagy az előfizetések sajátos feltételei, amelyek hozzáférhetők a Szolgáltatások oldalon, lépnek érvénybe és kerülnek be a jelen Feltételekbe.

 

10 KEDESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK

Az OWLIENT üzlete lehetővé teheti bizonyos OWLIENT termékek megvásárlását. Külön feltételek vonatkozhatnak a vásárlásra, amelyek az OWLIENT weboldalán érhetőek el.

 

11 A SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FÓRUMOK ÉS BESZÉLGETÉSI TERÜLETEK

a) A Szolgáltatások fórumokat, információs csoportokat vagy az online beszélgetési területek más típusát (együtt “Fórumok”) foglalhatják magukba, amelyeket nem moderálnak vagy amelyeket az esemény után moderálnak, amelynek az az eredménye, hogy a felhasználó üzeneteit nem ellenőrzik mielőtt kikerülnének az OWLIENT oldalára.

b) A jelen Szolgáltatások használatakor figyelembe kell vennie, hogy a felhasználóneve és az üzenetei nyilvánosak és bármelyik Felhasználó láthatja őket, aki meglátogatja a Szolgáltatásokat. Üzeneteit saját felelősségére küldi el. Kizárólagos felelősséggel rendelkezik az üzenetek elküldése, megjelenése és kiszivárgása felett.

c) A jelen Feltételek 3. cikkében megállapított valamennyi viselkedési szabálynak és Tartalmi szabványnak meg kell felelnie, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy nem:

(i) korlátozza vagy akadályozza a Fórum használatát a Szolgáltatások semmilyen más Felhasználója által;

(ii) tesz fel vagy fed fel a Szolgáltatásokon keresztül semmilyen valós személyes adatot egy Felhasználóra vonatkozóan;

(iii) tesz fel vagy fed fel olyan információt, amely általánosságban nem kapcsolódik a kérdéses nyilvános Fórum tervezett témájához; és

(iv) tesz fel vagy fed fel olyan információt, amely nem megfelelő vagy tiszteletlen a Fórum szokásos- vagy célfelhasználóival szemben.

d) Az OWLIENT fenntartja a jogot arra, hogy kapcsolatba lépjen Önnel a kiszivárogtatott leveleire vonatkozó információgyűjtés céljából, különösen annak ellenőrzésére, hogy joga van a levelek terjesztésére és/vagy Ön a kérdéses elemek (szöveg, szavak, képek, hangok, videók stb.) tulajdonosa, amelyet a levelek tartalmaznak.

e) Az OWLIENT semmilyen esetben nem felelős és nem támogatja a Felhasználók által a Szolgáltatásokra küldött vagy azon megjelenített véleményeket, javaslatokat és/vagy ajánlatokat, különösen a nyilvános Fórumokon nem, továbbá mindennemű felelősséget visszautasít e tekintetben.

 

12 VERSENYEK ÉS NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Az OWLIENT és/vagy a partnerei időnként átmeneti versenyeket, játékokat, ingyen nyereménysorsolásokat és promóciókat szerveznek a Szolgáltatásokon. Ezekre különleges feltételek vonatkozhatnak, amelyeket ezen promóciók idején közlünk Önnel.

 

13 TERMÉKEK REKLÁMJA ÉS PROMÓCIÓJA

Teljességgel a saját belátása szerint és kizárólag az egyes Szolgáltatás szerkesztési politikájának betartása mellett az OWLIENT megjeleníthet bizonyos harmadik fél által birtokolt termékeket és/vagy szolgáltatásokat promóciós linkek, reklám szalagcímek vagy bármilyen más reklám- vagy promóciós elem elhelyezésével, továbbá több marketing műveletet is végrehajthat a szabadon választott partnerével.

Az OWLIENT nem felelős az így megjelenített harmadik fél termékeiért vagy szolgáltatásaiért.

 

14 BETA TESZTEK

a) Az OWLIENT, teljességgel a saját belátása szerint, felkeresheti Önt annak érdekében, hogy teszteljen, értékeljen vagy véleményezzen egy vagy több játékot és Szolgáltatást, játékelemet és/vagy letölthető Tartalmat mielőtt piacra dobnák vagy elindítanák őket, azért, hogy azonosítani tudja a program hibáit és/vagy javítani tudja a működésüket (“Beta Tesztek”).

b) Ahogy alkalmazható, amennyiben beleegyezik a játékok és a Szolgáltatások tesztelésébe, valamennyi Beta Teszthez alá kell írnia egy titoktartási nyilatkozatot, amelyet visszajuttat az OWLIENT-hez még mielőtt elfogadják a részvételét és rendelkezésére bocsátják vagy elérhetővé teszik Önnek a szoftvert. A Beta Tesztben történő részvétele a vonatkozó titoktartási nyilatkozat és a jelen Feltételek elfogadásához kötődik. A titoktartási kötelezettség addig marad érvényben, amíg az OWLIENT nem terjeszti hivatalosan a játékot, a Szolgáltatást és/vagy a (lent meghatározott) Teszt Tartalmakat, vagy nem hozza őket bármilyen más formában nyilvánosságra anélkül, hogy ez Önt érintené.

c) Az aláírt titoktartási nyilatkozat kézhez vételekor az OWLIENT a felhasználó rendelkezésére bocsátja a játék vagy játékok, Tartalom, Szolgáltatások beta verzióját és a vonatkozó dokumentumokat és/vagy bármilyen kapcsolódó információt, illetve amennyiben szükséges, az OWLIENT weboldalaihoz hozzáférést biztosító engedélyt (a továbbiakban együtt: “Teszt Tartalmak”) annak érdekében, hogy a felhasználó tesztelni, értékelni és/vagy véleményezni tudja a játék(ok)at.

d) A Beta Tesztet személyesen a felhasználónak kell végrehajtania és senki másnak nem biztosíthat hozzáférést a Teszt Tartalmakhoz. A beta teszt fiókok semmilyen esetben sem ruházhatók át másra. A felhasználónak a Beta Teszt Tartalmaira vonatkozó élményeit követően meg kell osztania reakcióit és javaslatait az OWLIENT-tel (és kizárólag az OWLIENT-tel). Valamennyi, a Beta Tesztek során vagy általánosabban a Szolgáltatások használatának ideje alatt az OWLIENT-nek címzett vélemény, visszajelzés, javaslat, ötlet, kritika és egyéb adat (a továbbiakban együtt: “Vélemények”) az OWLIENT kizárólagos tulajdonát képezik. Ezért Ön kötelezettséget vállal arra, hogy semmilyen módon nem használja fel, teszi közzé vagy elérhetővé a Véleményeit, illetve az OWLIENT-on kívül senkinek semmilyen módon nem juttatja el őket. Tudomásul veszi, hogy, hacsak nem tiltja vonatkozó jogszabály, az OWLIENT bármilyen módon használhatja, értékesítheti, népszerűsítheti vagy felhasználhatja a Véleményeket, korlátozás és a felhasználó minden ellentételezése nélkül.

e) Beleegyezik és elfogadja, hogy az Ön rendelkezésére bocsátott Teszt Tartalmak rendkívül titkosak és/vagy kizárólagosan az OWLIENT tulajdonát képező információk. Tudomásul veszi, hogy az OWLIENT által a Beta Tesztek miatt az Ön számára elérhetővé tett játékok beta verziója és minden egyes Teszt Tartalom még nem került hivatalos besorolásra, ezért biztosítania kell, hogy semmilyen Teszt Tartalom nem elérhető a kiskorúak számára.

f) Tudomásul veszi, hogy az OWLIENT levédhet bizonyos Teszt Tartalmakat műszaki védelmi intézkedések bevezetésével, annak érdekében, hogy a Teszt Tartalmak bárminemű jogellenes lemásolását vagy módosítását megakadályozza. Minden Teszt Tartalmat névre szólóan címeznek Önnek, és az OWLIENT digitális jelölést (« vízjelet ») használhat a Beta Tesztekre vonatkozó rendelkezések bárminemű megsértésének azonosítására.

g) A játékok és még általánosabban minden Teszt Tartalom beta verzióját « jelen állapotában » és az « elérhetőségnek megfelelően » bocsátjuk az Ön rendelkezésére, bárminemű garancia nélkül. A beta verzión a saját felelősségére játszik. Beleegyezik, hogy (i) a Teszt Tartalmak ismert vagy ismeretlen hibákat tartalmazhatnak, illetve hogy (ii) a játékok és/vagy egyéb Teszt Tartalmak kizárólag előfizetéssel férhetők hozzá, miután a beta szakasz befejeződik vagy bármilyen azt követő időben. Tudomásul veszi, hogy az OWLIENT nem köteles megengedni Önnek, hogy bármikor ingyen játszhasson, továbbá nem köteles hozzáférést nyújtania Önnek a szóban forgó Teszt Tartalmakhoz. Továbbá beleegyezik, hogy valamennyi adatát, különösen a játék során szerzett bónuszokat, pontokat, Krediteket, előrehaladás állapotát és állapotokat kitörölhetik és/vagy bármikor visszaállíthatják eredeti állapotába. Ebben az esetben kitörlik az előrehaladását és adatait, valamint visszakerül a kezdeti állapotba.

h) Beleegyezik, hogy a jelen szakaszban ismertetett kötelezettségeinek megszegése helyrehozhatatlan kárt okozna az OWLIENT-nek, illetve hogy az OWLIENT jogosult bármilyen lépést tenni azért, hogy az Ön kötelezettségeinek megszegését vagy megszegésének kockázatát megakadályozza, továbbá jogosult kártérítést kapni az elszenvedett károkért cserébe, a Fiókja megszüntetéséhez való jogra gyakorolt hatás nélkül az alábbi 16. szakasszal összhangban.

i) A Beta Teszt időtartama végén, vagy bármikor, amikor az OWLIENT arra kéri Önt, köteles az OWLIENT-tól kapott minden Teszt Tartalmat azonnal visszajuttatni.

j) A jelen Feltételek semmilyen részét nem lehet úgy értelmezni, hogy bárminemű jogot vagy előnyt biztosít Önnek a Teszt Tartalmakra vonatkozóan. Valamennyi Feltétel a játékok beta teszt időtartama alatti felhasználására vonatkozik.

 

15 FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS KOMPENZÁCIÓ

15.1 Felelősség korlátozása & kizárása

a) Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat és a játékokat a saját felelősségére használja.

b) A Szolgáltatásokat « jelen állapotukban » bocsátjuk rendelkezésre, az alábbiakra vonatkozó bárminemű garancia, feltétel, szavatosság vagy egyéb feltétel nélkül:

(i) megegyezés, pontosság, aktualitás, befejezettség, megbízhatóság vagy biztonság;

(ii) bizonyos rendeltetésnek való megfelelőség;

(iii) piaci érték;

(iv) félbeszakítások, hibák, vírusok vagy káros elemek hiánya, vagy a hibák, vírusok vagy káros elemek kijavítása; és/vagy

(v) az Ön megelégedettsége.

c) Az OWLIENT nem teljességében ellenőrzi a Tartalmat, különösen az UGC-t (a 6. cikkben foglaltak szerint) vagy az Ön, illetve más felhasználók által a szolgáltatásokon keresztül, beleértve, de nem kizárólag, a Fórumokon közzétett szavakat, vagy az Ön tevékenységeit a Szolgáltatások keretein belül.

d) Ezúton kizárjuk az alábbiakat:

(i) minden olyan körülményt, jótállást és egyéb feltételt, amelyet egyébiránt az írott jog, a szokásjog vagy bármilyen törvény feltételez; és

(ii) a Szolgáltatások vagy bármilyen vonatkozó harmadik fél által működtetett szolgáltatás használatával kapcsolatosan elszenvedett veszteségre vagy kárra vonatkozó felelősséget. Ide tartoznak a következők:

bárminemű veszteség, akár kárban (beleértve a törvényes kötelesség mellőzését vagy megszegését), szerződésben, (véletlen vagy gondatlan) elferdítésben vagy más módon jelentkezik;

közvetlen veszteség;

véletlen veszteség,

esetleges veszteség;

következményes veszteség; és

közvetett veszteség.

(iii) A fentiek közül semmi nem akadályozza meg az Ön tárgyi eszközeire vonatkozó kártérítési kérelmet.

e) Az OWLIENT-tel vagy annak licenckibocsátójával fennálló jogvita esetén az Ön egyetlen jogorvoslata, hogy:

(i) többé nem használja a Szolgáltatásokat és megszünteti a Fiókját; és

(ii) amennyiben szükséges, kártérítést követel a veszteségeiért.

f) Az OWLIENT felelőssége azon fizetős Tartalom cseréjére korlátozódik, amelyet az OWLIENT használhatatlannak nyilvánít az Ön kérelmének megvizsgálása után, s amelyet az OWLIENT az általa kiválasztott, azonos értékű Tartalommal cserél ki.

g) Minden esetben az OWLIENT és annak Leányvállalatainak az Önt érintő teljes felelőssége nem lépheti át a jogvita előtt a felhasználó által tizenkét (12) hónap alatt a Szolgáltatásokért fizetett összeget.

h) A fentiek közül semmi nincs hatással a hanyagságunkból eredő halál vagy személyi sérülés feletti felelősségünkre, sem a csalás vagy tisztességtelen megtévesztés feletti felelősségünkre, sem bárminemű felelősségünkre, amely nem kizárható vagy korlátozható a vonatkozó törvények értelmében.

15.2 Kártérítés & kompenzáció

a) Beleegyezik, hogy megvédi és kártérítést fizet az OWLIENT-nek és Leányvállalatainak (a fentiekben foglaltak szerint), az alvállalkozóinak és Tartalom beszállítóinak minden olyan követeléssel vagy állítólagos követeléssel, felelősséggel és kárral, valamint minden költséggel szemben, beleértve az ügyvédek bérezését, a jelen Feltételek megsértését követően és/vagy abból eredően, amelyért Ön felelős, vagy az Ön Szolgáltatásokon nyújtott viselkedéséhez kapcsolódik.

b) Az előzőek általánosságának korlátozása nélkül beleegyezik, hogy megvédi és kártérítést fizet az OWLIENT-nek és Leányvállalatainak a Fiókja nem megfelelő vagy törvényellenes használata esetén, beleértve annak esetét, ha az Ön által a Fiókja használatára felhatalmazott személy használja törvényellenesen vagy nem megfelelően a Fiókot. Beleegyezik, hogy a Szolgáltatások Ön által történő használatáért és a Szolgáltatásokon közzétett kommunikációjáért és tevékenységeiért személyesen Ön felel.

c) Az OWLIENT fenntartja a jogot arra, hogy saját költségére végrehajtson minden olyan követelést, amellyel Ön kárpótolja az OWLIENT-ot.

15.3 A jelen 13. cikk rendelkezései a jelen Feltételek vagy az Ön Fiókjának megszűnését követően is érvényben maradnak.

 

16 MEGSZÜNTETÉS

16.1

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Szolgáltatások egészét vagy egy részét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntessük.

16.2 A Fiók vagy a Szolgáltatások megszüntetése az OWLIENT kezdeményezéséből

a) Bármikor, automatikusan és saját belátásunk szerint felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Fiókját és azon képességét, hogy egy vagy több Szolgáltatást vagy a Szolgáltatások részét használni tudja, abban az esetben, ha:

(i) e-mailben vagy postai úton hivatalos kérelmet küldtünk Önnek, hogy igazolja hitelesítő adatait vagy szüntesse meg tevékenységét, viselkedését, vagy a jelen Feltételek megsértését;

(ii) bizonyított vagy alapos okunk van azt feltételezni, hogy:

· nem tartja be a jelen Feltételeket vagy bármilyen speciális feltételt egy adott Szolgáltatásra vagy Szolgáltatásokra vonatkozóan;

· megszegi a jogi vagy szerződésbeli kötelezettségeit;

· a Fiókja több mint hat hónapja inaktív és nincs hozzáférése a fizető funkciókhoz; vagy

· bármilyen más okból a Szolgáltatásokra vonatkozó használatával vagy tevékenységeivel kapcsolatosan.

b) Ha egynél több Fiókja van, fenntartjuk a jogot arra, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük valamennyi Fiókját, ha az egyiket az eljárás során felfüggesztettük vagy megszüntettük.

c) A jogi vagy szerződésbeli kötelezettségeinek megsértése esetén fenntartjuk a jogot arra, hogy polgári vagy büntetőjogi felelősségünk tudatában jogi lépéseket tegyünk a jogsértés megállítására és veszteségeink kompenzációjára. Különösen, és korlátozás nélkül, fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely Felhasználót bepereljük, aki szándékosan megkárosította vagy megpróbálta megkárosítani a Szolgáltatásokat vagy megzavarta a Szolgáltatások törvényes működését vagy ebben segédkezett.

16.3 A Fiók és/vagy az előfizetés megszüntetése az Ön kezdeményezéséből.

a) Bármikor megszüntetheti a Fiókját egy adott Szolgáltatásra vagy Szolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi oldalon található űrlap kitöltésével: http://support.owlient.eu.

b) Ha nem fogadja el a jelen Feltételeket, nem használhatja a Szolgáltatásokat és a Fiókja és/vagy a megfelelő előfizetések megszüntetése iránti kérelmet kell küldenie az OWLIENT-nek.

c) Vegye figyelembe, hogy sem teljesen, sem részben nem térítjük vissza az aktuális előfizetési időszakra már kifizetett összeget, ha az előfizetése megszüntetése mellett dönt.

d) Az OWLIENT fenntartja a jogot arra, hogy visszakapja az Ön Fiókja vagy egy adott Szolgáltatásra vagy Szolgáltatásokra történt előfizetés megszüntetése előtt felmerült költségeket, kiegészítő költségeket és díjakat. Továbbá Önnek kell kifizetnie a Fiókja megszüntetése előtt minden olyan összeget, amellyel a Tartalmak értékesítőinek és beszállítóinak tartozik. Minden hátralékot vagy ki nem fizetett költséget és a Szolgáltatásokkal fennálló egyéb megoldatlan problémát még azelőtt kell rendezni, hogy új Fiókot nyitna.

e) A fent nevezett megszüntetési eljárás betartása mellett a Fiókja és/vagy előfizetése megszüntetése indokolt időn belül lép életbe azután, hogy az OWLIENT ügyfélszolgálati részlege megkapta az Ön levelét.

16.4 A Fiók megszüntetésének következményei.

a) Fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése esetén Ön elveszti, az OWLIENT pedig törölheti, a profilját és a vonatkozó információkat, amelyeket az OWLIENT-nek adott meg, minden Tartalommal együtt (beleértve, korlátozás nélkül, az UGC-t), amelyet közzé tett, feltöltött vagy elérhetővé tett a Szolgáltatásokon, különösen, korlátozás nélkül, a felhasználóneve és avatarja(i).

b) Az OWLIENT fenntartja a jogot arra, hogy a profiljához kapcsolódó személyes adatokat bizonyos ideig tárolja.

c) Fiókja megszüntetése esetén azonnal be kell fejeznie minden Szolgáltatás használatát és bármilyen adathordozón levő minden vonatkozó dokumentumot meg kell semmisítenie.

d) Fiókja megszüntetése esetén nem tud részt venni az OWLIENT nyilvánvaló engedélye nélkül azokban a Szolgáltatásokban, amelyek feltétele egy Fiók. Azért, hogy újra a Szolgáltatások előnyeit élvezhesse, vegye fel velünk a kapcsolatot az support.owlient.eu címen.

e) Fiókja vagy a Fiókjához kapcsolódó Szolgáltatás vagy Szolgáltatások megszüntetése esetén nem kap kreditet (mint például a nem használt Szolgáltatásokért vagy fel nem használt pontokért vagy Kreditekért), s nem válthatja őket pénzre vagy más típusú visszafizetésre, valamint nem lesz többé hozzáférése a Fiókjához vagy a Fiókjához vagy a kérdéses Szolgáltatás(ok)hoz kapcsolódó bármilyen joghoz (mint például pontok, Kreditek, tokenek vagy virtuális tárgyak).

 

17 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FELTÉTELEK FRISSÍTÉSE

17.1 Feltételek módosítása

a) Jelen feltételeket bármikor felülvizsgálhatjuk biztonsági, jogi, bevált gyakorlatból eredő vagy szabályozói okokból.

b) Ezen jogokat nem használjuk fel arra, hogy lényeges változtatásokat hajtsunk végre a Feltételeken az Ön kárára, anélkül hogy nem adnánk meg Önnek a beleegyezés lehetőségét.

c) Tájékoztatni fogjuk a jelen Feltételek bármely átdolgozásáról a vonatkozó Szolgáltatás weboldalán elhelyezett új verzióról szóló értesítés formájában. Minden új verzió az értesítés közzététele után öt (5) nappal lép életbe. Ha nem fogadja el a jelen Feltételekben végrehajtott módosításokat, a 14. cikknek megfelelően megszüntetheti a Fiókját.

d) Elvárjuk, hogy rendszeresen keresse a Feltételek új verzióit, mivel azok kötelező erejűek Önre nézve. A Szolgáltatások módosított Feltételek életbelépése után történő használata egyben a módosított Feltételek elfogadását jelenti.

17.2 A Szolgáltatások árainak módosítása

a) Az OWLIENT fenntartja a jogot arra, hogy a vonatkozó Szolgáltatások weboldalain jelölt Szolgáltatások árait módosítsa. Az új ár csak azokra a megrendelésekre vonatkozik, amelyeket az új ár hatályba lépését követően helyeztek el.

b) Az Ön előfizetése alatt az OWLIENT fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint módosítsa a Szolgáltatásokra történő előfizetések árát. Ebben az esetben az ár módosítása előtt az OWLIENT a vonatkozó Szolgáltatások weboldalain jelzi ezeket a módosításokat. Az új ár csak az új előfizetés megújítására vonatkozóan lép hatályba, akár igényelik akár nem.

c) Ha nem fogadja el ezt az ármódosítást, a jelen Feltételek 1.37. cikkében meghatározott eljárással összhangban szüntetheti meg az előfizetését vagy a Fiókját. Vegye figyelembe, hogy ezt a megszüntetést az előfizetése (igényelt vagy nem igényelt) megújítása előtt el kell végeznie. Előfizetésének megújítása a módosított ár elfogadását vonja maga után.

17.3 A Szolgáltatásokhoz és Tartalomhoz való hozzáférés módosítása

a) Az OWLIENT bármikor bármilyen okból vagy bármilyen különös ok nélkül módosíthatja a Tartalmat, különösen műszaki okokból, mint például frissítések, karbantartási műveletek és/vagy visszaállítások miatt, hogy javítsa és/vagy optimalizálja a Szolgáltatásokat.

b) Az ilyen módosítások hatással lehetnek a Szolgáltatásokra és/vagy az Ön megszerzett jogaira vagy visszaesést eredményezhetnek a játékkörnyezetben. A jelen cikknek megfelelően frissített vagy módosított termékekre a fenti o. cikkben meghatározott felelősség korlátozásai vonatkoznak.

17.4 Kiegészítő Tartalmak

Bizonyos Szolgáltatásokra történő előfizetése alatt fenntartjuk a jogot arra, hogy frissítések formájában saját belátásunk szerint kiegészítő Tartalmat bocsássunk valamennyi előfizető rendelkezésére.

Az ilyen kiegészítő Tartalom különbözik azon Szolgáltatások bővítményeitől, amelyeket az eredeti Szolgáltatástól külön terjesztenek és/vagy adnak el, valamint az eredeti Szolgáltatás megvétele nem jogosítja fel Önt automatikusan a bővítményre.

 

18 TITOKTARTÁS ÉS SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

Adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk Önre vonatkozóan a Szolgáltatásokon végrehajtott tevékenységével, kapcsolati információjával és/vagy az Ön hardverével kapcsolatosan. Bizonyos adatokat rögzítünk, archiválunk, elemzünk és arra használunk, hogy felhasználói statisztikákat készítsünk.

Az Ön védelme rendkívül fontos a számunkra és nem adjuk ki harmadik félnek az Ön személyes adatait, kivéve ha erre Ön egyértelműen felkér minket vagy különleges körülmények esetén.

Kötelességünk lehet az Ön személyes adatainak kiadása vagy megosztása egy adott jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy egy adott személy azonosításához, megkérdezéséhez vagy bepereléséhez azért, hogy a jelen Feltételeket betartassuk; vagy azért, hogy a jogainkat, tulajdonunkat vagy biztonságunkat, illetve a Felhasználók és harmadik felek biztonságát megvédjük. Ez magába foglalja a más vállalatokkal és szervezetekkel történő információcserét a csalók elleni védelem és a kreditkockázat csökkenése miatt.

Az OWLIENT fenntartja a jogot arra, hogy névtelen adatokat gyűjtsön, tároljon és használjon Önről és más Felhasználókról.

Adatvédelmi szabályzat

A személyes adatok felhasználására vonatkozó részletes információkért kérjük, figyelmesen olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat. Adatvédelmi szabályzatunk a jelen Feltételek részét képezi, ezért a 15. cikkben foglaltak szerint módosítható. Az Adatvédelmi szabályzatunkat bármikor felkeresheti a Szolgáltatás oldalon.

 

19 A VIDEOJÁTÉK FELHASZNÁLÓK EGÉSZSÉGE

19.1 Azt tanácsoljuk, hogy minden esetben végezze el az alábbi óvintézkedéseket a Szolgáltatások használatakor, különösen videojátékok esetén.

Önnek az alábbit kell tennie:

a) ne játsszon, ha fáradt és/vagy keveset aludt;

b) biztosítsa, hogy jól megvilágított helyiségben játszik és állítsa be a képernyő fényerejét;

c) ha olyan videojátékkal játszik, amely képernyőhöz való csatlakozást igényel, a képernyőtől kellő távolságban játsszon, és olyan messze, amennyire a vezeték engedi; és

d) tartson óránként tíz (10) – tizenöt (15) perces szüneteket.

19.2 Epilepszia miatti figyelmeztetés:

Egyesek hajlamosak epilepsziás rohamot kapni, bizonyos esetekben eszméletüket veszteni, különösen ha erősen világító stimulációknak vannak kitéve (képek gyors váltakozása vagy egyszerű geometriai formák, felvillanások vagy megvilágítások gyors ismétlődése). Az ilyen személyek roham kockázatának vannak kitéve, ha bizonyos videojátékokkal játszanak, amelyek efféle villogó stimulációkat tartalmaznak, és bármelyik Szolgáltatás használatának megkezdése előtt fel kell keresniük az orvosukat.

A szülőknek és a törvényes gondviselőknek szintén különösen oda kell figyelnie a gyermekre, ha az videojátékkal játszik. Ha Ön vagy a gyermeke játék közben az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja: szédülés, látási problémák, a szemek vagy az izmok összehúzódása, orientációs zavar, akaratlan mozgás vagy görcsroham, vagy az eszmélet átmeneti elvesztése, azonnal hagyja abba a játékot és keresse fel orvosát.

 

20 SZOFTVER, SEGÉDPROGRAMOK ÉS ESZKÖZÖK

20.1 A Szolgáltatásokat a leggyakoribb internet böngészőkre optimalizálták. Az OWLIENT fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik Szolgáltatását más felbontásra és/vagy böngészőre optimalizálja.

20.2 A Szolgáltatások megkívánhatják vagy engedélyezhetik az OWLIENT vagy annak licenc kibocsátói által rendelkezésre bocsátott szoftverek, frissítések, patch-ek és/vagy egyéb segédprogramok és eszközök (a továbbiakban: « OWLIENT szoftverek« ) letöltését az Ön számítógépére vagy bármilyen más adathordozóra, amelyet az OWLIENT támogat. Az OWLIENT személyes, nem átruházható és nem kizárólagos licencet ad Önnek, amely lehetővé teszi az említett OWLIENT szoftverek használatát kizárólag a Szolgáltatások használata céljából az egész világon és jogi védelmi időszak idejére a Szellemi tulajdonra vonatkozó jog értelmében. Az OWLIENT pontosan meghatározhatja az említett OWLIENT szoftverek használati feltételeit akkor, amikor az Ön számára elérhetővé teszi őket.

20.3 Számítógépszoftverek és perifériák nem kompatibilisek minden számítógép platformmal és adathordozóval és az OWLIENT szoftverek teljesítményével és a vonatkozó Szolgáltatások a számítógépétől és egyéb berendezésektől függően eltérhetnek.

20.4 Az OWLIENT időnként az OWLIENT szoftverek frissítéseit vagy módosításait kínálhatja fel Önnek. A frissítések és a módosítások szükségesek lehetnek ahhoz, hogy folytathassa az OWLIENT szoftverek és a Szolgáltatások használatát.

20.5 Internetes böngészője be lehet úgy állítva, hogy letiltsa a felugró ablakokat. Bizonyos Tartalmak felugró ablakokban jelennek meg. A Szolgáltatás használatának optimalizálása érdekében bizonyosodjon meg róla, hogy deaktiválja a felugró ablakok letiltása funkciót.

20.6 A konzolgyártók használati feltételei továbbra is teljességükben érvényesek és az Ön viselkedését szabályozzák, amikor a konzolgyártók szolgáltatásain keresztül csatlakozik a Szolgáltatásokhoz. Abban az esetben, ha ezen konzolgyártók használati feltételei ellent mondanak a jelen Feltételeknek, az előbbi feltételek irányadóak. Az OWLIENT nem vonható felelősségre a konzolgyártók szolgáltatásaiért. Az OWLIENT kizárólag az ügyfélszolgálat támogatásáért és a Szolgáltatásokon keresztül kapott szolgáltatások számlázásáért felelős.

 

21 A KOMPATIBILIS MOBILTERMINÁLOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK

21.1 A kompatibilis mobilterminál definíciója

A « Kompatibilis mobilterminál » kifejezés azokra a hordozható eszközökre vonatkozik, melyek az Interneten keresztül képesek elérni a Szolgáltatásokat. A Kompatibilis mobilterminálok közé tartoznak a mobiltelefonok, okostelefonok, digitális zenelejátszók, hordozható videojáték konzolok, táblagépek, e-book olvasók és a PDA készülékek.

21.2 A mobilszolgáltatások elérése

Az OWLIENT lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy a Kompatibilis mobilterminálok segítségével bizonyos Szolgáltatásokhoz is hozzáférjenek (“Mobilszolgáltatások”).

Annak érdekében, hogy a Kompatibilis mobilterminál segítségével hozzáférhessen a Mobilszolgáltatásokhoz (i) rendelkeznie kell egy Kompatibilis mobilterminállal, (ii) rendelkeznie kell azon személy engedélyével, aki az adott Kompatibilis mobilterminál számláját fizeti, (iii) a Kompatibilis mobilterminálnak internethozzáféréssel kell rendelkeznie a mobil és/vagy otthoni internetszolgáltatón keresztül, és (iv) teljesítenie kell a mobilinternet és/vagy otthoni Internet szerződésébe foglalt kötelezettségeit. Ezen az elektronikus kommunikációs szolgáltatások többek közt « második », harmadik » vagy « negyedik generációs » mobiltelefon hálózatokat, WiFi-t, WiMax-ot vagy műholdas kommunikációt is használhatnak.

21.3 A mobilszolgáltatások elérésének költségei.

A Kompatibilis mobilterminál használata csatlakozási költségekkel járhat. A csatlakozási költségek közé tartozhat például a WAP internetszolgáltató díja, a mobilinternet és/vagy az otthoni Internet szerződésébe foglalt adatátviteli és üzenetküldési költség (ezt akár a csomag is tartalmazhatja), vagy minden egyéb olyan költség, melyet az internetszogláltató számláz ki a felhasználónak az elektronikus kommunikációs szolgáltatások igénybe vételéért. Az elérhető csomagokkal és azok áraival kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval.

amennyiben nem Ön fizeti a Kompatibilis mobilterminál számláját, az OWLIENT Mobilszolgáltatásainak igénybe vétele előtt szerezze meg a számlafizető jóváhagyását.

21.4 A Mobilszolgáltatások minősége.

Amikor a Felhasználó a Mobilszolgáltatásokhoz kapcsolódik, az OWLIENT nem garantálja, hogy a felhasználói élmény meg fog egyezni azzal az élménnyel, melyet a számítógépről vagy játékkonzolról történő csatlakozás biztosít, különös tekintettel a képminőségre, a válaszidőre és bizonyos funkciók elérésére, pl. zenehallhatás vagy videónézés. Ezennel elfogadja, hogy a Mobilszolgáltatások által nyújtott felhasználói élményt minden esetben a Kompatibilis mobilterminál teljesítménye, illetve a csatlakozáshoz használt elektronikus kommunikációs hálózat teljesítménye határozza meg, az OWLIENT pedig semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre a Mobilszolgáltatások által biztosított alacsonyabb felhasználói élmény miatt.

Bizonyos Mobilszolgáltatások Kompatibilis mobilterminállal történő letöltését, telepítését és használatát az internetszolgáltató is letilthatja vagy korlátozhatja, továbbá az is lehetséges, hogy a Mobilszolgáltatások nem minden szolgáltatónál vagy eszközön működnek tökéletesen. Minden esetben az Ön felelőssége felvenni a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, hogy megtudja, hogy a Mobilszolgáltatások elérhetők-e az Ön eszközén, illetve, ha vannak, milyen korlátozások vannak érvényben az említett Szolgáltatások mobileszközön történő használatára.

 

22 EGYÉB

22.1 Címek és fejlécek

A jelen Feltételekben használt fejlécek kizárólag az olvasást és a szöveg megértését hivatottak segíteni, ezek semmilyen hatással nincsenek a jelen Feltételek értelmezésére.

22.2 Elkülönítés

Amennyiben bármely bíróság vagy kompetens hatósás érvénytelennek, illegálisnak vagy érvényesíthetetlennek találja a jelen Feltételek (vagy annak egy részét), abban az esetben az adott rendelkezést (vagy a rendelkezés adott részét) úgy kell tekinteni, mintha törölve lenne a jelen Feltételek közül, ez azonban semmilyen hatással nincs a jelen Feltételekben található többi rendelkezés érvényességére és érvényesíthetőségére.

Amennyiben a jelen Feltételek bármely érvénytelen, érvényesíthetetlen vagy illegális része érvényessé, érvényesíthetővé vagy legálissá válna, vagy valamely része törölve lett volna, a rendelkezés az adott rendelkezés jogossá, érvényessé vagy érvényesíthetővé válásához szükséges minimális módosításokkal válik hatályossá. A módosított törvénynek minden esetben az OWLIENT eredeti szándékát kell tükröznie.

22.3 Jogi nyilatkozat

Amennyiben az OWLIENT nem gyakorolja a jelen Feltételekben ismertetett vagy a törvény által meghatározott jogát, vagy késik annak érvényesítésével, az nem jelenti azt, hogy az egyéb jogairól is lemondana, ezen felül ez nem zárja ki, hogy a későbbiekben ismét gyakorolná ezen rendelkezésre vonatkozó jogát. Az ilyen jogok vagy jogorvoslások teljes vagy részleges elmulasztása nem zárja ki, illetve nem korlátozza az egyéb jogok vagy jogorvoslások gyakorlásának lehetőségét.

Egy jogról vagy jogorvoslásról történő lemondás csak az OWLIENT vagy a Felhasználó által aláírt írásos nyilatkozat után léphet érvénybe.

22.4 Teljes megállapodás.

a) A jelen Feltételek elfogadásakor (ideértve az OWLIENT Szolgáltatás weboldalon elérhető adatvédelmi nyilatkozatát is) egyetlen fél sem (függetlenül attól, hogy ezen megállapodás résztvevője-e vagy sem) hivatkozhat vagy támaszkodhat a jelen Feltételekben ismertetettől eltérő nyilatkozatokra, reprezentációra, biztosításra vagy garanciára (« Reprezentáció ») (függetlenül attól, hogy írásos-e vagy sem).

b) Mindegyik fél beleegyezik, hogy a számára elérhető azon jogok és jogorvoslatok, amelyek a Reprezentációból vagy azzal kapcsolatosan lépnek fel, szerződésszegésnek minősülnek.

c) Jelen Feltételek (ideértve az OWLIENT Szolgáltatás weboldalon elérhető adatvédelmi nyilatkozatát is) és minden szabály vagy instrukció, amelyet online jelentettek meg a játékra, tevékenységre, versenyre, szerencsejátékra vagy kereskedői szolgáltatásra vonatkozóan, az OWLIENT és Ön között fennálló teljes megállapodást tartalmazza a jelen tárgyra vonatkozóan és helyettesíti és hatálytalanítja az összes korábbi vagy aktuális szóbeli vagy írásos egyetértést, tárgyalást és megállapodást.

d) Javasolt a jelen oldalt a böngésző könyvjelzői közé tennie és rendszeresen meglátogatnia ezt az oldalt, hogy értesülhessen a Feltételek frissítéseiről.

e) A jelen cikkben semmi nem korlátozhatja vagy zárhatja ki bárminemű a csalás vagy tisztességtelen megtévesztés utáni felelősséget.

22.5 Törvény és illetékesség

A hatályos jog által megengedett mértékig a jelen Feltételek és az Ön Fiókja és a velük kapcsolatosan vagy belőlük vagy a tárgyukból vagy a megalkotásukból felmerülő vitákat és követeléseket (ideértve a nem szerződésbeli vitákat vagy követeléseket) az angol jog szabályozza s annak megfelelően értelmezendő. Visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy az angol bíróságok kizárólagos jogi illetékességgel rendelkeznek bármely vita vagy követelés rendezésében, amelyek a Feltételekből vagy annak tárgyából vagy megalkotásából erednek vagy azzal kapcsolatosak (ideértve a nem szerződésbeli vitákat vagy követeléseket).

22.6 Vis Maior

Az OWLIENT-nek nincs felelőssége a jelen Feltételek értelmében akkor, ha megakadályozzák, vagy késleltetik, kötelezettségeinek végrehajtását, továbbá ha megakadályozzák üzlete menetét bármiféle cselekedettel, eseménnyel, mulasztással vagy a felügyeletét meghaladó balesetekkel, beleértve, korlátozás nélkül, a sztrájkokat, a munkáskizárásokat vagy az egyéb ipari vitákat (akár az OWLIENT munkaerejének, akár bármely másik fél bevonásával), a közüzemi szolgáltató vagy a tömegközlekedés vagy a telekommunikációs hálózat hibáját, az előre nem látható eseményeket, a háborút, a felkelést, a zavargást, a szándékos rongálást, bármely jogszabály vagy kormányzati rendelet, szabály, szabályzat vagy irányelv betartását, a balesetet, a telep vagy gép elromlását, a tűzesetet, az árvizet, az áramkimaradást vagy a beszállítók vagy alvállalkozók mulasztását.

22.7 Elérhetőségek

Jelen Feltételeket bármikor elérheti a Szolgáltatásban.

A Feltételekre vonatkozó bármilyen kérdése esetén forduljon az OWLIENT-hoz az alábbi címen: http://support.owlient.eu

A JELEN FELTÉTELEK KIZÁRÓLAG A JOG ÁLTAL ELŐÍRT MÉRTÉKIG ALKALMAZANDÓK.

A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HASZNÁLATA A JELEN FELTÉTELEK ÉS AZ OWLIENT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁSÁT VONJA MAGA UTÁN.